szukaj:
strona główna | e-kartki | encyklopedia cytatów | encyklopedia wierszy | RSS
Albert Einstein - O polityce, patryjotyzmie i Rządzie Światowym

"Nacjonalizm jest chorobą wieku dzięciecego. Ludzkość musi go przejść niczym odrę."

W rozmowie z G. S. Viereckiem, 1921r.

"Moim ideałem politycznym jest demokracja. Chciałbym, żeby każdy człowiek był szanowany jako jednostka i żeby nikogo nie wynoszono na piedestał."

Z artykułu "What I Believe", 1930r.

"Państwo jest dla człowieka, a nie człowiek dla państwa. (...) Innymi słowy, to państwo powinno być naszym sługą, a nie my jego niewolnikami."

"The Nation", 1931r.

"Dopóki mam możliwość wyboru, będę przebywał jedynie w takim kraju, w którym obowiazuje wolność polityczna, tolerancja i równość wszystkich obywateli wobec prawa. (...) Te warunki w chwili obecnej nie są w Niemczech spełnione."

Z "Manifesto", marzec 1933r.

"Nacjonalizm nie jest niczym innym jak próbą usprawiedliwienia, za pomocą idei, militaryzmu i agresji."

Z pierwszej wersji przemówienia wygłoszonego
w Royal Albert Hall w Londynie 3 października 1933r.

"Piętą achillesową wszelkich demokracji jest strach o podłożu ekonomicznym."

Tamże

"Jedyna szansa ocalenia cywilizacji i ludzkiej rasy jest powstanie Rządu Światowego i stworzenie systemu bezpieczeństwa opierającego się na prawie."

"New York Times", 15 września 1945r.

"Musimy pojąć tę trudną prawdę, że przyszłość ludzkości będzie znośna tylko wówczas, gdy zarówno w sferze stosunków międzynarodowych, jak i we wszystkich i innych dziedzinach będziemy postępować sprawiedliwie i zgodnie z prawem, a nie grozić użyciem przemocy."

Z tekstu przesłanego na nabożenstwo dla uczczenie pamięci Gandhiego,
11 lutego 1948r.

"Istnieje tylko jedna droga do osiągniecia pokoju i bezpieczeństwa - utworzenie organizacji ponadnarodowej. Jednostronne zbrojenia jedynie powiększają ogólny chaos i poczucie niepewności, nie zapewniając żadnej skutecznej ochrony."

Z wystąpienia Einsteina w Nowym Jorku
z okazji wręczenia mu nagrody One World, 27 kwietnia 1948r.

"Jeśli idea Rządu Światowego jest nierealistyczna, to istnieje wyłącznie jedna realistyczna wizja przyszłości : totalne unicestwienie człowieka przez człowieka."

Komentarz na temat filmu Where Will You Hide ?, 1948r.

"Ludzkość zostanie uratowana jedynie wtedy, gdy stworzy się ponadnarodową strukturę, opartą na prawie, pozwalającą wyeliminować rozwiązania siłowe."

Wypowiedź w "Impact", 1950r.

"W czasach Platona, a nawet później, w czasach Jeffersona, było jeszcze możliwe pogodzenie demokracji z istnieniem elit moralnych i intelektualnych, natomiast obecnie demokracja opiera się na odmiennym założeniu - że nikt inny nie jest lepszy ode mnie. (...) Pogląd taki nie sprzyja naśladowaniu dobrych wzorców."

O demokracji i postawach antyintelektualnych,
w wywiadzie dla Niccolo Tucciego z czasopisma "New Yorker", 22 listopad 1954r.

"To proste, mój przyjacielu : ponieważ polityka jest trudniejsza od fizyki."

Zapytany, dlaczego ludzie mogli wynaleźć broń atomowa,
lecz nie są w stanie zapobiec jej użyciu;
według wspomnienia w "New York Timsie", 22 kwietnia 1955r.

"Moim zdaniem nie powinno się mieszac polityki do spraw naukowych, ani też obarczać pojedynczego człowieka odpowiedzialnością za to, w jaki sposób postępuje rząd kraju, do którego akurat przynależy."

Do H.A. Lorentza, przytoczone

© 2004-2010 Kontakt. Wszelkie prawa zastrzeżone Regulamin Zgłoś problem/błąd Poleć nas RSS