szukaj:
strona główna | e-kartki | encyklopedia cytatów | encyklopedia wierszy | RSS
Albert Einstein - O nauce, uczonych, matematyce i technice

"Stan umysłu, w którym człowiek zdolny jest czegoś takiego dokonać, (...) przypomina stan występujący u mistyków religijnych bądź zakochanych; mój codzienny wysiłek nie jest owocem celowego zamiaru czy planu, lecz potrzebą serca."

Z "Principles of Research", przemowy na 60-tych urodzinach
Maxa Plancka, 1918r.

"Podzielam pogląd Schopenhauera, że jedynym z najsilniejszych motywów, jakie przywodzą ludzi do nauki i sztuki, jest chęć ucieczki od bolesnej brutalności codziennego życia i od beznadziejnej udręki codziennych pragnień. (...) Umysły bardziej subtelnie dążą do tego, by uciec z osobistego życia w świat obiektywnych doznań i myśli."

Tamże

"Byłoby mi wtedy żal Pana Boga. Moja teoria i tak jest słuszna."

Odpowiedź udzielona przez Einsteina pewnemu studentowi,
który pytał go, jak by zareagowal, gdyby nie udało się
eksperymantalnie potwierdzić ogólnej teorii względności

"Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą."

Przytoczone, 1929r.

"Samo słowo "odkrycie" nie jest najwłaściwsze, ponieważ oznacza ono uświdomienie sobie czegoś, co od dawna istnieje; potrzebny jest dowód, który nie ma już charakteru "odkrycia", lecz określa co najwyżej drogę, która nas do niego doprowadziła. (...) Odkrycie w istocie nie jest aktem twórczym."

Tamże

"Zajmowanie się obszarem wiedzy, który nie został jeszcze w pełni zbadany, wywołuje u badacza odczucia zbliżone do tych, jakich doznaje dziecko, usiłujące pojąć, w jaki sposób dorośli tak sprawnie posługują się różnymi przedmiotami."

Z wykładu wygłoszonego w Pruskiej Akademii Nauk,
27 stycznia 1921r.

"Pan Bóg jest wyrafinowany, lecz nie perfidny."

Słowa wypowiedziane po raz pierwszy do Oscara Veblena,
matematyka z Uniwersytetu w Princeton, w maju 1921r.,
podczas wizyty Einsteina w Princeton, dokąd przyjechał
z cyklem wykładów. Wypowiedź ta była reakcją na wieść o tym,
że wynik pewnego eksperymentu, jeśli okaże się prawdziwy,
będzie sprzeczny z jego teorią grawitacji; wynik ów nie został
jednak potwierdzony. Zdaniem niektórych słowa te miały oznaczać,
że Przyroda kryje swoje tajemnice w wyrafinowany sposób;
inni twierdzą, że chodziło o to, iż aczkolwiek Przyroda czasem płata
człowiekowi figle, nie zamierzą go oszukać.

"Przemysłałem ponownie te kwestie, może jednak Bóg jest perfidny."

Do Valentine Bargmann : Einstein miał na myśli to,
że Bóg pozwala nam wierzyć, iż coś rozumiemy, podczas gdy
w rzeczywistosci dalecy jesteśmy od jakiegokolwiek zrozumienia.

"Przyroda skrywa swoje tajemnice, ponieważ jest wyniosła, a nie dlatego, że chce nas wywieść w pole."

Aforyzm napisany przez Einsteina ręcznym pismem po niemiecku.

"Teoria względności jest teorią czysto naukową i nie ma nic wspólnego z religią."

W odpowiedzi na pytanie arcybiskupa Canterbury :
"Jakie jest znaczenie teorii względności dla religii ?", Londyn 1921r.

"Siedziałem sobie właśnie w biurze patentowym w Bernie, gdy nieoczekiwanie przyszła mi do głowy pewna myśl : człowiek spadający swobodnie nie będzie odczuwał własnego ciężaru. Byłem doprawdy wstrząśniety. Ta prosta myśl wywarła na mnie ogromne wrażenie i stała się impulsem do stworzenia teorii grawitacji."

Z wykładu wygłoszonego w Kyoto, 1922r.

"Po osiągnieciu pewnego poziomu sprawności technicznej nauka i sztuka upodabniają się do siebie pod względem postaci, estetyki i cech plastycznych. Najwybitniejsi uczeni są zarazem wielkimi artystami."

Uwaga wygłoszona 1923r.

"Moje zainteresowania naukowe zawsze ograniczały się głownie do poszukiwania podstawowych zasad. (...) Dlatego właśnie opublikowałem tak niewiele, jak że to moje ogromne pragnienie poznania zasad powodowało, iż większość czasu trawiłem na bezowocnych poszukiwaniach."

List do Maurice'a Solovine'a, 30 października 1924r.

"Człowiek i jego los muszą zawsze stanowić punkt odniesienia dla wszelkich technicznych przedsięwzięć (...), aby wytwory naszego umysłu były dla ludzkości błogosławieństwem, a nie przekleństwem. Obyście o tym nigdy nie zapomninali pośród waszych wykresów i równań."

Z wystapienia w California Institute of Technology, Pasadena, luty 1931r.

"Dlaczego owe wspaniałe zastosowania nauki, które oszczedzają nam pracy i ułatwiają życie, w tak niewielkim stopniu czynia nas szczęśliwszymi ? Odpowiedź jest prosta : ponieważ wciąż nie nauczyliśmy się z nich rozumnie korzystać."

Przytoczone

"Dobro człowieka musi zawsze stanowić najważniejszy cel wszelkiego postepu technicznego."

Przytoczone

"Długoletnie błądzenie w ciemnościach w poszukiwaniu prawdy odczuwanej, lecz nieuchwytnej, głębokie pragnienie oraz przeplatające się ze sobą okresy wiary i zwątpienia, które poprzedzają jasne i pełne zrozumienie, znane są wyłącznie tym, którzy sami ich doświadczyli."

Z wykładu wygłoszonego na uniwersytecie w Glasgow, 20 czerwca 1933r.

"Teorie fizyczne to swobodne wytwory ludziego umysłu, które nie są, jakkolwiek mogłyby się tak wydawać, jednoznacznie wyznaczone przez świat zewnętrzny."

Z napisanej wraz z L. Infeldem Evolution of Physics, 1938r.

"To, co nazywamy fizyką, obejmuje całą grupę nauk przyrodniczych, które opierają swe teorie na pomiarach i których idee i twierdzenia dają się sformuować za pomoca matematyki."

Z "Fundamentals of Theoretical Physics", 24 maja 1940r.

"Nie przejmuję się, jeżeli masz problemy z matematyka. Zapewniam Cię, że ja mam jeszcze większe."

Do uczennicy szkoły średniej Barbary Wilson, 7 stycznia 1943r.

"Człowiek zajmujący się nauką nigdy nie zrozumie, dlaczego miałby wierzyć w pewne opinie tylko dlatego, że znajdują się one w jakiejś książce. (...) Nigdy również nie uzna swych własnych wyników za prawdę ostateczną."

List do J. Lee, 10 września 1945r.

"Jestem przekonany, że przerazający upadek moralności, jakiego jesteśmy świadkami w dzisiejszych czasach, jest rezultatem mechanizacji i dehumanizacji naszego życia - zgóbnych produktów ubocznych mentalności naukowo-technicznej. Nosta culpa !  Człowiek ochładza się szybciej aniżeli planeta, którą zamieszkuje."

List do Ottona Juliusburgera, 11 kwietnia 1946r.

"Nauka jest wspaniałym zajęciem, o ile nie musimy z niej czerpać środków do życia. Na życie powinno się zarabiać pracą, co do której nie mamy wątpliwości, że jesteśmy do niej zdolni. Tylko wtedy, gdy nie musimy się nikomu opowiadać, możemy znajdować przyjemność w uprawianiu nauki."

List do pewnego studenta z Kalifornii, 1951r.

"Polepszenie warunków panujących na świecie nie zależy bezpośrednio od wiedzy naukowej, lecz od wprowadzenia w życie odwiecznych ideałów ludzkości."

Przytoczone, 1952r.

"Nauka uległaby stagnacji, gdyby miała służyć wyłącznie celom praktycznym."

Przytoczone

"Ludzie, którzy w istotny sposób przyczynili się do poszerzenia naszej wiedzy o świecie fizycznym (...) nigdy nie pracowali z myślą o jakiś praktycznych, nie mówiąc już o wojskowych celach."

Przytoczone

"Jednej rzeczy nauczyłem się w moim długim życiu : że cała nasza nauka w konfrontacji z rzeczywistością wydaje się prymitywna i dziecinna - a jednak jest to najcenniejsza rzecz, jaka posiadamy."

Przytoczone

"Z teorii względności wynika, że masa i energia stanowią odrębne przejawy tej samej rzeczy - co nie jest bynajmniej łatwo pojąć przecietnemu człowiekowi. Ponadto, zależność E = m c2, w której energia równa się masie pomnożonej przez kwadrat prędkości światła, pokazuje, że bardzo mala ilość masy może zostać przekształcona w ogromną ilość energii (...) masa i energia faktycznie są równoważne."

Z publicznego odczytu, który został sfilmowany i pokazany
w filmie o Einsteinie wyprodukowany przez Nova Television, 1979r.

"Fizyka jest zasadniczo nauką opartą na intuicji i konkretnych faktach. Matematyka stanowi jedynie narzędzie dla zapisywania praw, które rządzą zjawiskami w przyrodzie."

Przytoczone

"Na początku (jeżeli w ogóle było coś takiego jak początek) Bóg stworzył prawa ruchu Newtona wraz z niezbędnymi masami i siłami. I na tym koniec; wszystko inne poza tym stanowi wynik zastosowania odpowiedniej metody matematycznej poprzez dedukcje."

Przytoczone

"Dana teoria jest tym bardziej przekonywująca, im większa jest prostota jej przesłanek, im więcej jest rodzajów zjawisk, jakie może z sobą połączyć, oraz im rozleglejszy jest obszar jej zastosowań."

Tamże

"Godzina spędzona z piękną dziewczyną na ławce w parku mija jak minuta, podczas gdy minuta siedzenia na rozpalonym piecu wydaje się godziną."

Objaśnienie pojęcia względności, przekazane przez Einsteina
jego sekretarce Helen Dukas, aby podawała je nachodzącym go reporterom i innym natrentom

"Naukowiec jest niczym momoza, gdy sam popełni błąd, i niczym ryczacy lew, gdy odkryje błąd zrobiony przez kogoś innego."

Przytoczone

© 2004-2010 Kontakt. Wszelkie prawa zastrzeżone Regulamin Zgłoś problem/błąd Poleć nas RSS